Huzalok, drótok, szörnyű pókok

szövik be orvul kis világunk.

A látható s a láthatatlan

hurkok közt botladozva járunk.

Mire ösvényt vágnánk és rendet

teremtenénk magunknak, másnak,

már megkondulnak a harangok,

s fekete  árnyak vermet ásnak...